LES MATEMÀTIQUES
DE LA NATURA PEL BENESTAR


Des de la seva joventut ha estat una persona inquieta que s'ha interessat per les disciplines  a fi de trobar la pau interior, tenint sempre la naturalesa de l'arbre com a font d'inspiració en el seu projecte Zensations & Arboreum.
Fotògraf, compositor  i gran observador de la natura, interpreta les seves obres basades en la Divina Proporció oferint a la nostra vida un gran estat de benestar, d'una manera innovadora i eficaç.

Tant les composicions d'arbres com les freqüències binaurals i les cançons harmòniques tenen la funcionalitat terapèutica i la inspiració artística, de la Successió de Fibonacci.